Grundsärskola, gymnasiesärskola

Undervisning i grundsärskola

Här under hittar du information om verksamheterna i särskolan. Grundsärskola, träningsskola, gymnasiesärskola och särvux.

Elever som inte når upp till grundskolans och gymnasieskolans kunskapsmål beroende på utvecklingsstörning, begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada har rätt att gå i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Grundsärskola

Grundsärskolan omfattar grundsärskola och träningsskola. För bägge formerna gäller skolplikt i nio år.

Gymnasiesärskola

Efter att skolplikten upphört har eleverna rätt till fortsatt utbildning inom den fyraåriga gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan är avgiftsfri och frivillig.

Särskild utbildning för vuxna (särvux)

Särskild utbildning för vuxna (särvux) erbjuder vuxna med utvecklingsstörning att läsa olika kurser för att behålla och utveckla sina kunskaper.

Särskolans värdegrund

All personal arbetar efter samma värdegrund som ska genomsyra särskolan. Den tar bland annat upp områden kring respekt, trygghet, ansvar och förebild. Den ska presenteras för föräldrar och elever vid introduktion. Här kan du läsa den.

Särskolans värdegrundsarbetePDF

Länklista

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 februari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se