Våra fritidshem

De barn som är inskrivna på fritids kan vara där före och efter skolan, och på loven. Fritidshemmen har ett nära samarbete med skolan och ofta finns fritidshemmen i skolans lokaler.

Fritidshem är till för barn i åldern 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmet ska komplettera skolan och vara ett stöd i barnets utveckling och lärande. Verksamheten styrs av skollagen och ska så långt det är möjligt följa läroplanen Lgr 11.

Fritidshem i Köpings kommun

Elundskolans fritidshem
Kommunal verksamhet
Hisingsgatan 34, Köping
Kontakt: 0221-258 84, elundskolan@koping.se

Om Elundskolans fritidshem på egen webbplats

Himmeta skolas fritidshem
Kommunal verksamhet
Himmeta skola
Kontakt: 0221-331 16, himmetaskola@koping.se

Om Himmeta skolas fritidshem på egen webbplats

Malmaskolans fritidshem
Kommunal verksamhet
Skolvägen 2, Kolsva
Kontakt: 0221-256 97, malmaskolan@koping.se

Om Malmaskolans fritidshem på egen webbplats

Munktorpsskolans fritidshem
Kommunal verksamhet
Munktorpsskolan
Kontakt: 0221-402 05, munktorpsskolan@koping.se

Om Munktorpsskolans fritidshem på egen webbplats

Nibbleskolans fritidshem
Kommunal verksamhet
Skolvägen 1, Köping
Kontakt: 0221-256 28, nibbleskolan@koping.se

Om Nibbleskolans fritidshem på egen webbplats

Nyckelbergsskolans fritidshem
Kommunal verksamhet
Hammargatan 1, Köping
Kontakt: 0221-252 11, nyckelbergsskolan@koping.se

Om Nyckelbergsskolans fritidshem på egen webbplats

Odensvi skolas fritidshem,
Kommunal verksamhet
Odensvi skola
Kontakt: 0221-256 97, odensviskola@koping.se

Om Odensvi skolas fritidshem på egen webbplats

Skogsbrynskolans fritidshem
Kommunal verksamhet
Kihlmansgatan Köping
Kontakt: 0221-256 34, skogsbrynskolan@koping.se

Om Skogsbrynskolans fritidshem på egen webbplats

S:t Olovskolans fritidshem,
Kommunal verksamhet
S:t Olovsgatan 17, Köping
Kontakt: 0221-251 01, stolovsskolan@koping.se

Om S:t Olovskolans fritidshem på egen webbplats

Sörgårdens fritidshem,
Fristående verksamhet
Sillsta, Köping (Munktorp)

Om Sörgårdens fritidshem på egen webbplats

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 september 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se