Våra fritidshem

De barn som är inskrivna på fritids kan vara där före och efter skolan, och på loven. Fritidshemmen har ett nära samarbete med skolan och ofta finns fritidshemmen i skolans lokaler.

Fritidshem är till för barn i åldern 6 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidshemmet ska komplettera skolan och vara ett stöd i barnets utveckling och lärande. Verksamheten styrs av skollagen och ska så långt det är möjligt följa läroplanen Lgr 11.

Fritidshem i Köpings kommun

Elundskolans fritidshem
Kommunal verksamhet
Hisingsgatan 34, Köping

Om Elundskolans fritidshem på egen webbplats

Himmeta skolas fritidshem
Kommunal verksamhet
Himmeta skola

Om Himmeta skolas fritidshem på egen webbplats

Malmaskolans fritidshem
Kommunal verksamhet
Skolvägen 2, Kolsva

Om Malmaskolans fritidshem på egen webbplats

Munktorpsskolans fritidshem
Kommunal verksamhet
Munktorpsskolan

Om Munktorpsskolans fritidshem på egen webbplats

Nibbleskolans fritidshem
Kommunal verksamhet
Skolvägen 1, Köping

Om Nibbleskolans fritidshem på egen webbplats

Nyckelbergsskolans fritidshem
Kommunal verksamhet
Hammargatan 1, Köping

Om Nyckelbergsskolans fritidshem på egen webbplats

Odensvi skolas fritidshem,
Kommunal verksamhet
Odensvi skola

Om Odensvi skolas fritidshem på egen webbplats

Skogsbrynskolans fritidshem
Kommunal verksamhet
Kihlmansgatan Köping

Om Skogsbrynskolans fritidshem på egen webbplats

S:t Olovskolans fritidshem,
Kommunal verksamhet
S:t Olovsgatan 17, Köping

Om S:t Olovskolans fritidshem på egen webbplats

Sörgårdens fritidshem,
Fristående verksamhet
Sillsta, Köping (Munktorp)

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se