Avgiftskontroll - rättvist med rätt avgift

Foto på färgglad teckning gjord av händer på förskolan

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Avgiftskontrollen genomförs årligen.

Vid avgiftskontollen jämförs uppgifterna som är lämnade till kommunen med hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket.

De allra flesta betalar rätt avgift och kommer inte att beröras av detta. Visar det sig att de uppgifter om inkomst du har lämnat till oss är högre eller lägre än den faktiska inkomsten kommer det att justeras genom att du i efterhand faktureras eller får tillbaka pengar för gällande år. Belopp under 600 kronor faktureras eller återbetalas inte.

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Om avgiftskontrollen på andra språk

Vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?
Hur räknas rätt avgift ut?
Uppdateras inte min inkomst automatiskt?
Vad räknas till hushållets gemensamma inkomst?
När får jag min faktura?
Kommer alla att få en faktura?
Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?
Hur snabbt ska jag betala om jag har betalat för lite avgift?
Jag kan inte betala min faktura, vart ska jag vända mig?
Kan jag få tillbaka pengar om jag har betalat för mycket?
Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?
Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?
Varför genomförs avgiftskontrollen?
Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 augusti 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se