Avgifter och regler för fritidshem

Här hittar du information om hur avgifterna räknas ut för fritidshemmen och vilka regler som gäller för att ha rätt till plats.

Barn har rätt till en plats i fritidshem och lovomsorg från förskoleklass till årskurs 3. Under årskurs 4 till 6 har barnet rätt till öppen fritidsverksamhet.

Barnet måste vara folkbokfört i Köpings kommun och föräldrar och vårdnadshavare arbeta eller studera. Observera att barn till arbetssökande eller föräldralediga har inte rätt till plats.

Avgifter

Din avgift för fritidshem beräknas utifrån:

  • hushållets bruttoinkomst
  • hur många barn familjen har i förskola eller annan pedagogisk verksamhet samt fritidshem
  • elevens närvarotid

Det finns en maxtaxa som fungerar som ett tak för hur mycket du ska betala. Den högsta avgiften betalar du för det yngsta barnet (barn 1). För det fjärde barnet betalas ingen avgift alls.

Avgifter för fritidshem

Avgiften för fritidshem beräknas i procent av hushållets inkomst.

Fritidshem
Barn 1, avgift: 2 % av inkomsten (högsta avgift är 875 kr)
Barn 2, avgift: 1 % av inkomsten (högsta avgift är 438 kr)
Barn 3, avgift: 1 % av inkomsten (högsta avgift är 438 kr)
Barn 4, avgift: 0 % av inkomsten

Öppen fritidsverksamhet

Verksamheten är avgiftsfri.

Lovomsorg

Lovomsorg, det vill säga omsorg under skolans lovdagar, är till för elever från förskoleklass till årskurs 6.

Höstterminen, inklusive jullovet: 200 kr
Vårterminen, inklusive sommarlovet: 300 kr

Betalning

Du får en räkning med avgiften omkring den 15:e i varje månad. Du kan välja att betala räkningen via autogiro. Då dras pengarna automatiskt från ditt konto på förfallodagen.

Mer om avgifter och regler

Du hittar mer information om avgifter och regler för förskoleplats i Köpings kommun. Undantag från reglerna måste du ansöka om och det görs via blanketten nedan.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 augusti 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se