Kolsva förskoleområde

Inom Kolsva förskoleområde finns fem förskolor - fyra av dem i Kolsva och en i Odensvi. Vi samarbetar gällande rutiner, kvalitetssystem och policys men även om personalresurserna och tillsammans har vi fasta sjukvikarier.

Vårt arbete i förskolan grundar sig på skollagen och läroplanen för förskolan samt Köpings kommuns mål och vår gemensamma skolplan. Utöver det har Kolsva förskoleområde egna övergripande mål. Kolsvas förskolor gör handlingsplaner att arbeta efter för att nå upp till vår utbildnings- och undervisningsskyldighet och nå våra mål. Alla förskolor är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.

Inom Kolsva förskoleområde arbetar vi enligt förhållningssättet ICDP (International Child Development Programme) vilket är ett relations- och resursorienterat förhållningssätt. All personal har fått utbildning inom detta. Det gäller även inom övriga förskolor i Köpings kommun.

Mer information om ICDP och lärandet i förskolorna inom Köpings kommun

Möjlighet till delvis finskspråkig verksamhet

Eftersom Kolsva, liksom övriga Köping, hör till ett finskt förvaltningsområde kan vi erbjuda de vårdnadshavare som har finsk anknytning delvis finskspråkig verksamhet för sina barn.

I arbetet med finskt förvaltningsområde har vi varje år en finsk-svensk temadag.

Matpolicy som fokuserar på näringsriktig och naturlig kost

I Kolsva förskoleområde finns en gemensam matpolicy, där fokus ligger på en näringsriktig och naturlig kost utan onödiga tillsatser.

Samverkan mellan förskola och skola

Övergången mellan förskola och skola ska bli trygg och positiv och därför samverkar vi med förskoleklassen och fritidshemmet på Malmaskolan. I Odensvi sker samma samarbete mellan Odensvi förskola och Odensvi skolans fritidshem.

Välkommen på föräldrakvällar

Du som vårdnadshavare blir inbjuden att delta på Kolsva förskoloeområdes föräldrakvällar. Här får du veta mer om förskolans arbete, aktuella teman och ämnen. Vi diskuterar gemensamt olika frågor och funderingar och det finns möjlighet att utbyta tips och erfarenheter.Ofta hålls föräldrakvällarna tillsammans med andra aktörer i Kolsva, till exempel BVC.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se