Föräldrasamverkan

Ett bra samarbete mellan förskola och hem är grundläggande för att barnen ska vara trygga, trivas, lära och utvecklas. Även läroplanen uttrycker vikten av ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen.

Under barnets tid på förskolan vill vi ha en bra kontakt med dig som vårdnadshavare. Det är viktigt att du pratar med personalen om det är något du funderar över.

Daglig kontakt vid lämning och hämtning

Lämning och hämtning ser vi på förskolan som ett viktigt möte med dig som vårdnadshavare. Berätta gärna om det har hänt något särskilt som det är bra för personalen att veta. När du hämtar berättar vi gärna för dig om hur ditt barn har haft det under dagen. Vi har en mobilfri förskola vilket betyder att vi vill att du som vårdnadshavare inte pratar i telefon när du lämnar och hämtar ditt barn.

Utvecklingssamtal om ditt barn

Du kommer att erbjudas utvecklingssamtal under året och då diskuterar vi hur ditt barn trivs och utvecklas och hur förskolan fungerar. Prata med oss om du önskar fler samtal under året.

Andra kontakt- och informationstillfällen

Föräldramöten och informationsbrev via e-post är andra verktyg som är viktiga för oss i kontakten med er föräldrar.

En gång per år delar vi ut en enkät där du får svara på frågor som gäller ditt barns trivsel och utveckling på förskolan.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se