Smitta i förskola

Det är viktigt att föräldrar och personal vet när barnet behöver vara hemma på grund av sin infektion. En allmän regel är att barnet ska ha gott allmäntillstånd, alltså orka delta i förskolans normala aktiviteter, som också kan innebära utomhusvistelse i flera timmar.

Här kan du som förälder se hur länge barnet behöver vara hemma vid sjukdom. Riktlinjerna utgår ifrån är Folkhälsomyndighetens skrift "Smitta i förskolan".

Några av de vanligaste sjukdomarna för barn i förskoleålder

Här följer några av de vanligast förekommande sjukdomarna för barn som går i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet.

Feber

Grundregeln är att barnet bör ha ett feberfritt dygn utan febernedsättande medicin hemma innan det återgår till barngruppen, speciellt gäller det efter en längre feberperiod.

Diarré och kräkningar

Barnet kan komma tillbaka när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré under två dygn. Vid ovanligt besvärliga utbrott av magsjuka kan förskolan samråda med sin kontakt på BVC.

Höstblåsor

Virusblåsor i munnen, ofta också i handflator och under fötterna. Sällan feber. Allmäntillståndet avgör om barnet behöver vara hemma.

Huvudlöss

Om löss förekommer på förskolan ska alla barn och deras familjemedlemmar kammas igenom med finkam (finns på apoteket). Endast de som har huvudlöss ska behandlas, receptfria preparat finns på apoteket. Efter behandlingen ska håret finkammas ett par veckor. Barn som behandlats och sedan följs upp med finkamning behöver inte vara hemma från förskolan.

Springmask

Ger klåda i stjärten, oftast nattetid. Barn med synlig mask ska behandlas med maskmedicin, men behöver inte vara hemma från förskolan.

Halsfluss, scharlakansfeber

(feber, halsont, eventuellt rödprickigt utslag orsakat av streptokockbakterier) Barnet är smittfritt efter två dygns antibiotikabehandling.

Svinkoppor (impetigo)

(streptokockinfektion i huden)
När sjukvårdspersonal bedömt att barnet har svinskoppor ska barnet vara hemma så länge såren är fuktiga.

Vattkoppor

Barnet smittar redan ett par dagar innan utslaget kommit. Barnet är smittfritt när vattkopporna har torkat in. Allmäntillståndet avgör när barnet kan återgå till förskolan eller pedagogiska omsorgen.

Ögoninflammation

Är oftast självläkande inom en vecka. Barnet ska vara hemma från förskolan om ögonen är variga och ofta behöver torkas eller tvättas. Det gäller även om barnets allmäntillstånd är gott.

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 mars 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se