Så här arbetar vi

Det viktigaste för familjedaghemmen i Köping är trygga barn, normer och värderingar, god omsorg och utrymme för lek.

Lek och rörelse

Utrymme för barnens viktiga fria lek och stora rörelsebehov måste alltid finnas. Vi planerar även organiserad rörelse i form av gymnastik där barnens grundrörelser åla, krypa, hoppa, snurra, rulla med mera tränas. Skogen är en fantastisk plats för lek och rörelse. Där får hjärnan arbeta med att ta in det ojämna underlaget i form av rötter och stenar som man kan snubbla på. Frisk luft ger friska barn!

Natur

Genom enkla naturstudier lär sig barnen att vara rädda om vår natur och att värna om miljön. Då blir allemansrätten lättare att förstå. Vår uppgift är även att få barnen att uppleva naturen med alla sina sinnen, att lyssna, se och känna.

Språk och matematik

Språk är viktigt och det tränar vi hela tiden med sagor, sång, rim och ramsor, genom att samtala och låta barnen prata och berätta. Matematik väver vi naturligt in i vardagen genom att räkna det mesta. Barn älskar att räkna!

Kultur

Vi anser att konst, teater, musik och film är viktigt och vi försöker delta på allt som erbjuds i Köping. Teater kan vara en stor upplevelse för barn och främjar fantasin.

Föräldrasamverkan

Den mesta föräldrasamverkan sker vid hämtning och lämning. Då berättar vi det viktigaste som hänt under dagen. Vi har också föräldraträffar vid till exempel Luciafirande. Vi erbjuder även enskilda föräldrasamtal.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se