Pedagogisk omsorg, familjedaghem

Inom pedagogiska omsorgen arbetar dagbarnvårdare (till vardags kallat dagmamma) med en grupp barn i sitt eget hem. Ofta träffas dagbarnvårdarna i Köpings kommun och har aktiviteter tillsammans.

Pedagogisk omsorg är till för barn i åldern 1-5 år. Verksamheten kallas också familjedaghem.

Dagbarnvårdare i Köpings kommun

I Köping finns det sex familjedaghem - tre på Ullvi backar och tre i centrum. Tre dagar i veckan arbetar dagbarnvårdaren i sina respektive hem och två dagar arbetar de tillsammans med åldersindelad gruppverksamhet i en gemensam lokal på Pungbovägen 31.Du är välkommen att besöka dem så berättar de gärna mer om sin verksamhet!

Vi är dagbarnvårdare på Ullvi backar
Annalena Ericsson
Anna Gustafsson
Veronica Rohback 

Vi är dagbarnvårdare i centrum/öster
Lisbeth Sandberg
Gunvor Svensson
Inger Johansson

För pedagogisk omsorg är läroplanen vägledande till skillnad mot förskolan där den är styrande. Det är kommunen som godkänner och kontrollerar familjedaghemmen.

Vikariesystem

Dagbarnvårdarna har ett vikariesystem där de täcker upp för varandra vid till exempel sjukdom, vilket är bra eftersom barn och vuxna redan känner varandra via de gemensamma träffarna.

Mer information

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 mars 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se