Pedagogisk omsorg, familjedaghem

Familjedaghem är till för barn i åldern 1-5 år. I verksamheten, som kallas annan pedagogisk verksamhet, arbetar dagbarnvårdare med en grupp barn i sitt eget hem men har ofta aktiviteter tillsammans med övriga dagbarnvårdare.

I Köping finns det sex familjedaghem - tre på Ullvi backar och tre i centrum. Tre dagar i veckan arbetar dagbarnvårdaren i sina respektive hem och två dagar arbetar de tillsammans med åldersindelad gruppverksamhet i en gemensam lokal på Pungbovägen 31.Du är välkommen att besöka dem så berättar de gärna mer om sin verksamhet!

Verksamheten som kallas "Pedagogisk omsorg" styrs av skollagen, liksom förskolan gör. Skillnaden är att läroplanen enbart är vägledande för pedagogisk omsorg och för förskolan är den styrande. Det är kommunen som godkänner och kontrollerar familjedaghemmen.

Vi är dagbarnvårdare på Ullvi backar
Annalena Ericsson
Anna Gustafsson
Veronica Rohback 

Vi är dagbarnvårdare i centrum
Gunbritt Landqvist
Lisbeth Sandberg
Gunvor Svensson

Vikariesystem

Dagbarnvårdarna har ett vikariesystem där de täcker upp för varandra vid till exempel sjukdom, vilket är bra eftersom barn och vuxna redan känner varandra via de gemensamma träffarna.

Mer information

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 april 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se