Öppettider och studiedagar

Här hittar du information om öppettider och stängningsdagar för förkolor och annan pedagogisk verksamhet.

Öppettider för förskolor och familjedaghem

Förskolor och familjedaghem öppnar tidigast klockan 06.30 och stänger senast klockan 18.30. De tider då det är färre barn närvarande (oftast morgon och kväll) kan avdelningar och förskolor slå ihop sina verksamheter och samarbeta med till exempel öppning och stängning.

Under studiedagarna är förskolan stängd

Fyra heldagar varje läsår stänger förskolan i Köping för utvärdering och gemensam kompetensutveckling för personalen. Förskolan i Kolsva kommundel har fem studiedagar varje läsår. Studiedagarnas stängning ingår i den vanliga taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Studie- och kompetensutvecklingsdagar

Studie- och kompetensutvecklingsdagar för läsåret.

Köping

  • 7 januari 2019
  • 27 maj 2019

Kolsva

  • 7 januari 2019
  • 17 juni 2019

Läsåret 2019/2020

Köping och Kolsva

  • 16 augusti 2019
  • 4 november 2019
  • Gäller bara Kolsva: 20 december 2019
  • 7 januari 2020
  • 29 maj 2020

Öppettider under sommar och jul

Köpings kommun erbjuder förskola året runt. Några förskolor har öppet under de veckor då det är färre barn. Verksamheten under sommaröppet kan vara delvis annorlunda än på den vanliga förskolan. Vilka som har öppet och under vilka veckor beror på hur många som anmäler behov.

Skolornas lov- och läsårstider

Skolornas lovdagar och kompetensutvecklingsdagar följer inte alltid förskolans studiedagar. Tänk på att om du har allmän förskola behöver du ha ditt barn ledigt under skolans lov.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 juni 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se