Barn i behov av särskilt stöd

Förskolan är skyldig att ge barn det stöd som de behöver och har rätt till. Förskolans verksamhet kan aldrig utformas lika för alla barn och en del barn är i behov av särskilt stöd för sin utveckling.

I första hand ges stödet i den grupp som barnet tillhör. Stödet ska alltid utformas så att det passar barnets förutsättningar och behov. Det är förskolechef som är ansvarig för att barnet får rätt stöd.

Om du tror att ditt barn behöver särskilt stöd ska du prata med förskolechefen på den förskola där ditt barn har plats. Om ditt barn står i kö till förskola kan du kontakta placeringsenheten.

Förskolan måste sedan utreda vilket behovet är för att kunna ge rätt stöd. Som extraresurser har varje förskola har tillgång till specialpedagog. Barn i förskolan tillhör barnavårdscentralernas hälsovård och där finns även psykolog och logoped. 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 januari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se