Frågor och svar om avgiftskontroll

Här hittar du vanliga frågor och svar kring avgiftskontrollen.

Varför genomför Köpings kommun den här kontrollen?

Alla ska betala rätt avgift för förskola, familjedaghem och fritidshem. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt. Därför genomför Köpings kommun en kontroll av avgiften som betalats in under 2015. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med hushållets taxerade årsinkomst hos Skatteverket.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Politikerna i Barn- och utbildningsnämnden i Köping har beslutat att denna kontroll ska genomföras årligen med start från och med år 2015.

Hur räknas rätt avgift ut?

Hushållets totala årsinkomst enligt Skatteverkets register delas med tolv för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du har lämnat och som är registrerad hos Köpings kommun.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Kommer alla att få en faktura?

Nej, endast de som har betalat en för låg avgift kommer att få en faktura. Belopp under 600 kr på helåret kommer inte faktureras.

När får jag min faktura?

Fakturorna skickas ut i olika omgångar under perioden mars/april 2017.

Hur snabbt ska jag betala om jag har betalat för lite avgift?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Jag kan inte betala min faktura, vart ska jag vända mig?

Mejla till avgiftskontroll.bun@koping.se så kontaktar vi dig. Du kan också ringa till oss på tfn: 0221-259 47, vi har telefontid måndag-torsdag 10.00-12.00.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Du kan beställa ett detaljerat underlag om du vill ha mer information. Mejla ditt önskemål till avgiftskontroll.bun@koping.se eller ring 0221-259 47 så skickar vi underlaget till dig.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?

Om du ska bestrida en faktura vill vi ha in det skriftligen. Du mejlar eller skickar ett brev till oss. Därefter gör vi en utredning och skickar svaret till dig. E-post: avgiftskontroll.bun@koping.se. Adress: Köpings kommun, Barn- och utbildning, 731 85 Köping.

Kan jag få tillbaka pengar om jag har betalat för mycket?

Har ditt hushåll betalat för mycket kommer du få pengar tillbaka. Belopp under 600 kronor på helåret kommer inte återbetalas.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?

Vi har och kommer att informera via kommunens webbplats och Köping kommuns facebooksida. Affischer med information ska sättas upp på förskola och fritidshem samt kompetenscentrum.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Med inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Några av de vanligaste inkomsterna:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott i näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning + bruttoinkomst
 • Pension
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd, A-kassa
 • Utbildningsbidrag gällande arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktig med mera

Kan jag få information om avgiftskontrollen på olika språk

Ja här kan du ladda ner faktablad på olika språk.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 april 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se