Avgiftskontroll - rättvist med rätt avgift

Foto på färgglad teckning gjord av händer på förskolan

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Avgiftskontrollen genomförs årligen.

Vid avgiftskontollen jämförs uppgifterna som är lämnade till kommunen med hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket.

De allra flesta betalar rätt avgift och kommer inte att beröras av detta. Visar det sig att de uppgifter om inkomst du har lämnat till oss är högre eller lägre än den faktiska inkomsten kommer det att justeras genom att du i efterhand faktureras eller får tillbaka pengar för gällande år. Belopp under 600 kronor faktureras eller återbetalas inte.

Sedan 2015 har Köpings kommun årligen genomfört en avgiftskontroll. Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Mer information om avgiftskontrollen

Vi har samlat de vanligaste frågorna vi har fått om avgiftskontrollen och där kan du läsa mer. Vi har också ett faktablad som förskolan kan sätta upp om avgiftskontrollen.

Om avgiftskontrollen på andra språk

Här hittar du information om avgiftskontrollen på andra språk.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 april 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se