Ansök eller säg upp plats

Här hittar du hur du ansöker och säger upp din plats på förskolan och vad som gäller för det. Mycket av dessa ärenden gör du i förskolans e-tjänster.

När ska jag ansöka om plats?

Ansökan ska göras senast fyra månader innan du önskar plats. Det finns ingen gräns för hur tidigt du kan ansöka om plats men ködatum räknas tidigast 6 månader före det datum du önskar att barnet ska börja.

Du får en bekräftelse skickad hem till dig när vi har behandlat din ansökan. Där finns även dina inloggningsuppgifter till Förskola och annan pedagogisk verksamhet på webben som du kommer att behöva i fortsättningen.

Hur ska jag ansöka om plats?

Vill du ansöka om plats i en fristående förskola vänder du dig direkt till den förskolan. I e-tjänsten IST förskola ansöker du om plats samt lägger in hushållets inkomst.

OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka om plats på webben utan istället ta kontakt med placeringsenheten.

Ansök om plats i e-tjänsten IST förskola

Rätt till förskola på finska

Är du finskspråkig har du rätt till förskola på finska. I Kolsva kommundel finns förskola helt på finska medan i Köping finns förskola delvis på finska. Du kan ange önskemål om finska när du ansöker om plats i e-tjänsten. Vill du veta mer om finska i förskolan vänder du dig till placeringsenheten.

Säga upp plats i förskolan

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag du skickar uppsägningen. Du betalar avgift för hela uppsägningstiden oavsett om du använder platsen eller inte.

Säg upp din plats i e-tjänsten IST förskola

Vid övergång till förskoleklass

Du behöver inte säga upp din plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet om barnet ska börja i förskoleklass och även ha plats på fritidshem eftersom den övergången sker automatiskt. Du måste dock säga upp förskoleplatsen om barnet inte har rätt till fritidshem eller inte önskar plats.

Mer information

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 december 2016


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se