Ansök eller säg upp plats

Här hittar du hur du ansöker och säger upp din plats på förskolan och vad som gäller för det. Mycket av dessa ärenden gör du i förskolans e-tjänster.

När ska jag ansöka om plats?

Ansökan ska göras senast fyra månader innan du önskar plats. Det finns ingen gräns för hur tidigt du kan ansöka om plats men ködatum räknas tidigast 6 månader före det datum du önskar att barnet ska börja.Du får en bekräftelse skickad hem till dig när vi har behandlat din ansökan.

Det är viktigt att du/ni som vårdnadshavare lämnar in intyg för din/er sysselsättning (studier, arbete) för att vi ska kunna erbjuda en plats. Intyget skickar du till placeringsenheten så fort du har sökt en plats.

Hur ska jag ansöka om plats?

Här nedan hittar du länkarna där du ansöker om plats för förskola och familjedaghem. När du ansöker är det även viktigt att du lägger in inkomsten för hushållet och vilka tider ditt barn ska vara på förskolan. Det styr vilken avgift du ska betala. Vill du ansöka om plats i en fristående förskola vänder du dig direkt till den förskolan.

Ansökan om kvälls-,natt- och helgomsorg

Vill du söka plats till kvälls-, natt- och helgomsorg som i Köping kallas för Nattugglan ansöker du om plats i ett annat program än till förskola. Där lägger du också in schemat för barnet. Följ länken nedan.

Ansök om plats för Kvälls-, natt och helgomsorg

Rätt till förskola på finska

Barn med finska rötter rätt till förskola helt eller delvis på finska. Du kan ange önskemål om finska när du ansöker om plats. Vill du veta mer om finska i förskolan vänder du dig till placeringsenheten.

Säga upp plats i förskolan

Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag du skickar uppsägningen. Du betalar avgift för hela uppsägningstiden oavsett om du använder platsen eller inte.

Logga in och säg upp din plats

Vid övergång till förskoleklass

Du behöver inte säga upp din plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet om barnet ska börja i förskoleklass och även ha plats på fritidshem eftersom den övergången sker automatiskt. Du måste dock säga upp förskoleplatsen om barnet inte har rätt till fritidshem eller inte önskar plats.

Mer information

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 juni 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se