Allmän förskola

Den allmänna förskolan erbjuds barn över tre år. Den är avgiftsfri men speciella regler gäller, till exempel att det är 15 timmar per vecka och att barnen måste vara lediga under skolloven. Om barnet redan har plats får du en minskad avgift.

Alla barn som inte redan har en plats i förskolan, erbjuds allmän förskola från och med 1 augusti det år de fyller tre år. Du kan också ansökan om att ändra placeringsform till allmän förskola. 

Barnen är då lediga under skolloven och på förskolans stängningsdagar. Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet.

Avgiftsreducering

Om barnet redan har en förskoleplats eller plats i annan pedagogisk verksamhet och går mer än 525 timmar per år, får du en minskad avgift från och med den 1 augusti det år barnet fyller tre år.

Föräldraledig eller arbetssökande

För den som är föräldraledig, arbetssökande eller har barn i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet 15 timmar per vecka eller mindre, finns olika alternativ att välja mellan.

  • Barnet går i allmän förskola 15 timmar i veckan under skolans höst- och vårtermin (525 timmar per år) utan avgift. Barnet är ledigt under skolloven.
  • Barnet behåller sin ordinarie placering i förskola eller annan pedagogisk verksamhet med 15 timmar per vecka men får en minskad avgift.

Ändra placeringsform

Vid bestående förändring kan du ändra placeringsform till avgiftsfri allmän förskola. Du behöver fylla i en blankett för att ändra placeringsform till allmän förskola som du sedan lämnar till förskolan.

Blankett för att ändra placeringsform från förskola till allmän förskola.PDF

Dagar då barnet i allmän förskola måste vara ledigt

Under skolans lovdagar är barn i allmän förskola även lediga. De är också lediga under förskolans stängningsdagar.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se