Försäkringar

Barn, elever och andra grupper i kommunen omfattas av den olycksfallsförsäkring som Köpings kommun tecknat med Protector Försäkring.

I försäkringsbeskedet kan du läsa mer om var, när och för vilka försäkringen gäller. Samt vad du behöver göra om en skada inträffar. Avtalet med Protector Försäkring gäller för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31.

Försäkringsbesked 2019-01-01 - 2019-12-31 (pdf)PDF

Anmälan av skada

Om en skada inträffar ska den anmälas till Protector via deras hemsida:www.protectorforsakring.se.

På hemsidan gör du följande:
1. Välj Anmäl skada
2. Välj Person
3. Välj Kommunolycksfall.

Försäkringsnummer: 627320-2.1

Vid frågor kan du kontakta Protector försäkring
E-post: skador@protectorforsakring.se
Telefon: 08-410 637 00

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se