Föräldrautbildning i konflikthantering

Köpings kommun erbjuder föräldrautbildning i konflikthantering till föräldrar och närstående. Utbildningen har som mål att lära ut metoder som leder till mindre konflikter i hemmet.

Konflikter och bråk mellan föräldrar och barn är helt naturligt, men för mycket bråk kan leda till en negativ spiral som är svår att ta sig ur. I föräldrautbildningen får du lära dig nya sätt att hantera konflikter och samspela med ditt barn. Grundidén bygger på att det är den vuxne som i första hand ska ändra sitt beteende för att därigenom minska problemen. Målet är en förbättrad relation och mindre bråk. Du kan göra stor skillnad!

Det finns både grupper för dig som har barn mellan 3-11 år och tonåringar mellan 12-18 år. Utbildningen genomförs i grupp med andra föräldrar och är kostnadsfri! Den baseras på det nationella Kometprogrammet.

Utbildningens upplägg:

  • Utbildningen består av 5-10 träffar, varje träff är 2,5 timme.
  • Gruppen träffas ca en gång i veckan på dag- eller kvällstid.
  • Varje grupp består av två gruppledare och föräldrar eller närstående till max 6 barn.
  • På träffarna diskuterar vi resultatet av olika förhållningssätt och erfarenheter från praktiska övningar hemma.
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se