Elevhälsa

Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara sina studier och erbjuda en skolmiljö som är bra för elevernas utveckling, lärande och hälsa.

Elevhälsan är till för alla elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Köpings kommun. Elevhälsan arbetar i första hand förebyggande och hälsofrämjande men hjälper också de barn som är i behov av stöd.

Förutom den egna elevhälsan har alla skolor tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsa finns på varje skola

Varje skola har en elevhälsa. Skolans rektor är ansvarig för elevhälsan. Om du vill komma i kontakt med någon i elevhälsan ska du vända dig till din skola.

Länkar till skolornas elevhälsa

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 november 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se