KomTek

KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörskola där man får arbeta praktiskt med teknik. Här får deltagarna ett lustfyllt möte med teknik och stimulans för teknikintresset.

I Köpings kommun får skolklasser från årskurs 3, 5 och 8 arbeta praktiskt med teknik på KomTek. Förutom skolverksamhet har KomTek även lovkurser för fritidshemmen samt workshop för lärare.

KomTek för skolklasser

Teknik är roligt och spännande

KomTek främsta syfte är att få deltagarna att upptäcka hur KUL teknik är. KomTek har som mål att:

  • stimulera teknikintresset bland tjejer och killar
  • ge deltagarna ett tekniskt ordförråd och praktisk erfarenhet av verktygs-och materialhantering
  • stärka deltagarnas tekniska självförtroende
  • öka rekryteringsbasen för tekniska yrken
  • se entreprenörskap som ett förhållningssätt och tillämpa det i verksamhetens alla delar
  • verka för integration, mångfald och hållbar utveckling

Köping kodar ‑ lust att lära mera

På hemsidan Köping kodar hittar elever och lärare information om programmering och kodning och hur man arbetar med det i klassrummet.

Huvudsyftet med hemsidan är att skapa en tydlig röd tråd genom årskurserna F till gymnasiet för Köpings kommun.

Köping kodar - vi andas programmering!

Komtek utvecklar ungas teknikintresse

Se filmerna om Komtek nedan. Den första riktar sig till vuxna, den andra till barn och ungdomar.

Hitta hit

KomTek finns i Gear Technology Centers lokaler på Glasgatan 20. Ingång är innanför grindarna, mitt emot stora parkeringen.

I hörnet på Glasgatan 20 i Gear Technology Centers lokaler ligger även KomTek

I hörnet på Glasgatan 20 i Gear Technology Centers lokaler ligger även KomTek

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

KomTek

Glasgatan 20, Köping

Postadress
Köpings kommun
KomTek
Nibblebackesvägen 17
731 51 Köping

Lillian Brevik

VERKSAMHETSLEDARE