Rubrik

I denna ruta skriver du ingressen. Ingress är en kort sammanfattning eller inledning som talar om vad läsaren kommer att möta på den här sidan.

Huvudregeln för all text, särskilt på webben – håll det enkelt – formatera inte i onödan.

Använd beskrivande underrubriker för att underlätta och leda läsaren rätt

För underrubrikerna nöjer vi oss med två rubriknivåer; Rubriknivå 2 och Rubriknivå 3. Det är viktigt av tillgänglighetsskäl att alltid använda formatmallar och nivåerna i rätt ordning. Alltså alltid nivå 2 före nivå 3. (Rubriknivå 1 är per automatik sidans huvudrubrik, eller namn.

Lyft fram sådant som är särskilt viktigt

Använd gärna punkt- eller numrerade listor (formatera dessa med formatknapparna). Du kan vid behov fetmarkera eller göra text kursiv för att framhäva något. Använd däremot inte detta sätt för att markera rubriker. Då ska istället formatmallarna (rubriknivå 2 och rubriknivå 3) användas.

Länkningar till andra webbsidor och dokument flyttar från högerspalt till huvudspalt

Vi kommer inte längre att lägga länkar till externa webbplatser, interna webbsidor och dokument i högerspalt. I stället blir huvudregeln att samla dessa länkar efter brödtexten, i huvudspalten.

Tänk på detta när du länkar

  • Texten ska tydligt beskriva vart länken leder.
    Tips! Testa att läsa varje länk lyft ur sitt sammanhang. Går det att förstå vart länken leder enbart med hjälp av länktexten?
  • Någon alternativ (Alt) text ska inte längre skrivas. Detta behövs inte då själva länktexten ska vara tydlig nog.
  • Länkar till dokument ska fortfarande öppnas i nytt fönster eller ny flik.
  • Länkar till andra webbplatser eller länkar till webbsidor på vår egen webbplats ska inte öppnas i nytt fönster eller ny flik.
  • I vissa fall kan du även länka i brödtexten.
    Observera att detta ska användas med måtta då det försämrar läsbarheten.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken