Klasser

Klasser i grundsärskolan

I grundsärskolan finns elever i årskurs 1-6. Eleverna är indelade i fem klasser; GsA, GsB, GsC, GsD och GsE.

I grundsärskolan går elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Kursplanen innehåller samma ämnen som för grundskolan. Skoldagen liknar på många sätt grundskolans, men praktiska ämnen har större utrymme. Undervisningen i svenska och matematik är central och integreras ofta i skolans praktiska ämnen.

Kursplanens innehåll

Grundsärskolans kursplan omfattar tolv ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska och svenska som andraspråk.

Skogsbrynskolans nya modul för grundsärskolan

Klasser med inriktning träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inrikning som benämns träningsskola. I träningskolan på Skogsbrynskolan finns elever i årskurs 1-6. Eleverna är indelade i fyra klasser; TsA, TsB, TsC och TsF. TsF är placerad på Kihlmansgatan 9.

Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen (grundsärskolan). Här går elever med måttlig eller grav intellektuell funktionsnedsättning.

Kursplanens innehåll

Träningsskolans kursplan omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Modersmålsundervisning i träningsskolan ingår i området kommunikation.

Undervisningen är praktisk och konkret utifrån dessa fem ämnesområden med syftet att ge varje elev förutsättningar för en god helhetsutveckling. Symboler och tecken används som alternativt eller kompletterande språk.

Skogsbrynskolan ts

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Grundsärskolan

Grundsärskola, träningsskolan

Kihlmansgatan 13