Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Klasser

Klasser i grundsärskolan

I grundsärskolan finns elever i årskurs 1-6. Eleverna är indelade i sex klasser; GsA, GsB, GsC, GsD, GsE och TGF.

I grundsärskolan går elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Kursplanen innehåller samma ämnen som för grundskolan. Skoldagen liknar på många sätt grundskolans, men praktiska ämnen har större utrymme. Undervisningen i svenska och matematik är central och integreras ofta i skolans praktiska ämnen.

Kursplanens innehåll

Grundsärskolans kursplan omfattar tolv ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska och svenska som andraspråk.

Skogsbrynskolans nya modul för grundsärskolan

Klasser med inriktning träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inrikning som benämns träningsskola. I träningskolan på Skogsbrynskolan finns elever i årskurs 1-5. Eleverna är indelade i två klasser; TsA och TsB.

Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen (grundsärskolan). Här går elever med måttlig eller grav intellektuell funktionsnedsättning.

Kursplanens innehåll

Träningsskolans kursplan omfattar fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Modersmålsundervisning i träningsskolan ingår i området kommunikation.

Undervisningen är praktisk och konkret utifrån dessa fem ämnesområden med syftet att ge varje elev förutsättningar för en god helhetsutveckling. Symboler och tecken används som alternativt eller kompletterande språk.

Skogsbrynskolan ts

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Grundsärskolan

Grundsärskola, träningsskolan

Kihlmansgatan 13