Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Specialpedagog TAKK-utbildare Logoped

Specialpedagogens huvudsakliga uppgift

 • arbeta för de elever som är i behov av särskilt stöd.
 • ha ett nära samarbete med skolans ledning och har därmed god möjlighet att påverka resursfördelningen på skolan.
 • ta emot anmälningar om elevärenden från skolpersonal och föräldrar, informerar elevhälsoteamet om nya elevärenden, deltar i utredningsarbete och elevhälsokonferenser och följer upp åtgärder som beslutats.
 • vara ett stöd för skolans personal och föräldrar i pedagogiska frågor. Det kan handla om att förebygga, kompensera eller om alternativa arbetsmaterial.
 • ha enskild undervisning med elever i läsinlärning och avkodningsmetoder (Rydaholmsmetoden).
 • vid behov göra pedagogiska utredningar och
  ansvarar för att kommunens obligatoriska diagnoser genomförs.

TAKK- utbildarens huvudsakliga uppgift

 • kunskap och kontaktperson om hörselnedsätttning
 • hörseltekniska hjälpmedel
 • visuellt stöd; teckenspråk, tecken som alternativ kommunikation, ritprat, bildstöd

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anna Morell

SPECIALPEDAGOG

Hanna Lindahl

SPECIALLÄRARE

Ann Louise Björling

TAKK-UTBILDARE

Ingrid Brandqvist

LOGOPED