Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Kontakt

Translate

Lyssna

Organisation

Scheeleskolans personal och elever är indelade i tre arbetslag: år 7, år 8 och år 9

Scheeleskolans ledningsgrupp består av tre arbetslagledare och skolledningen.

Skolledning


Jessica Ambjörn, rektor och Yvette Folin, biträdande rektor

Arbetslagsledare


Arbetslag år 7: Isabelle Arbin tel:0221-252 39

Arbetslag år 8: Hanna Thunberg tel:0221-252 05

Arbetslag år 9: Jimmy Bladh tel:0221-252 34

Förstelärare

På Scheeleskolan arbetar förstelärare tillsammans i en pedagogisk ledningsgrupp i nära samarbete med rektor och ledningsgrupp. Deras mål är att driva ett pedagogisk och didaktiskt utvecklingsarbete. De arbetar med flera olika uppdrag.

Deras övergripande uppdrag är att utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamhewten utifrån synsätttet Utmanande undervisning - en tanke som bygger på James Nottinghams teorier om lärande. I detta har de olika ansvarsområden. De som arbetar som förstelärare på Scheeleskolan är:

Jeanette Elf: sv, so, betyg & bedömning
Johanna Lindbom: en, it-pedagogik
Susanne Ferm, matematik
Nina Lax: no
Helena Sandberg: sl

Så här arbetar vi

På Scheeleskolan vill vi att våra elever ska känna trygghet, bli självständiga, källkritiska och motiverade. Vi har höga förväntningar på både pedagoger och elever. Vårt arbete genomsyras av ”Utmanande undervisning” - ett förhållningssätt för att utmana både oss lärare och våra elever att våga tänka annorlunda, att kliva utanför sin trygghetszon och utmana tankar, idéer och arbetsmetoder.

Eleverna har varsin iPad och det är ett viktigt verktyg för lärande som bl.a. gör det möjligt att individanpassa undervisningen på olika sätt, t.ex. genom att lyssna på läromedel via Inläsningstjänst, och även att göra våra elever vana vid ett digitaliserat samhälle.

För att lyckas med vår pedagogiska tanke har vi också en genomtänkt idé för elevernas arbetsmiljö. Varje klass har ett hemklassrum i en ”hemkorridor” där även årskursens mentorer, och flera av årskursens lärare, arbetar. Det innebär färre förflyttningar, trygghet och närhet till pedagoger. Från ht 2018 kommer vi att ha ett mer genomtänkt schema med färre håltimmar, längre lektionspass och schemalagt läxstöd, vilket ger eleverna struktur och ett bra stöd.

Om man kommer som nyanländ elev till Scheeleskolan välkomnas man till förberedelseklassen där den språkutvecklande undervisningen står i fokus. Vi har också studiehandledare i somaliska och arabiska som hjälper eleverna med studierna. Vi erbjuder även eleverna en plats i något som vi kallar Språkbruket. Där får elever med annat modersmål extra hjälp och stöd med språkutvecklande SO.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 28 november 2019

Facebook
Kommunens LinkedIn-sida
Kommunens YouTube-kanal