Sök särskola

Det är alltid barnets vårdnadshavare som ansöker om en plats i särskola för sitt barn. Kommunen gör sedan en utredning och beslutar om barnet har rätt att gå i särskola.

Kommunen informerar vårdnadshavarna om vad särskola är och vilket stöd som kan erbjudas. Vårdnadshavarna har möjlighet att göra besök i särskolan och personalen kan även efter överenskommelse besöka barnet i förskolan eller skolan.

Ansökan görs via blankett

Du som vårdnadshavare fyller i en blankett och skickar in den till Köpings kommun, Särskolan, 731 85 Köping. Du kan även välja att ansöka om plats på prov i sex månader.

Blankett: Ansökan till särskola Pdf, 68 kB.

Blankett: Ansökan till särskola på provi högst sex månader Pdf, 69 kB.

Utredning behöver göras av hemkommunen

För att komma fram till om ett barn har rätt att gå i särskola ska en utredning göras. Det är alltid barnets hemkommun som ansvarar för att en utredning görs. Att starta en utredning måste alltid ske i samråd med vårdnadshavarna.

Beslut om särskola

Beslut om särskola grundas på psykologiska, medicinska, sociala och pedagogiska utredningar samt samtal med vårdnadshavare och personal som känner barnet väl.

Om utredningen visar att barnet har rätt till särskola erbjuds barnet en plats. Därefter tar vårdnadshavarna ställning till om de vill söka plats i särskola för sitt barn. Om vårdnadshavarna erbjudits en plats i särskola men är tveksamma finns möjlighet för barnet att prova att gå i särskola under en tid.

Beslutet kan överklagas

Om utredningen visar att barnet inte har rätt till särskola kan vårdnadshavarna överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd.

Mer information om hur du överklagar beslutet finns på Överklagandenämndens webbplats.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anette Höjlin

REKTOR GRUNDSÄRSKOLORNA SKOGSBRYNSKOLAN OCH NYGÅRDSSKOLAN SAMT GYMNASIESÄRSKOLAN NYGÅRDSSKOLAN

Robert Örling

REKTOR GRUNDSÄRSKOLAN SCHEELESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN ULLVIGYMNASIET

Barnhemsgatan 55, Köping