Gymnasiesärskola

Ungdomar som avslutat grundsärskola eller träningsskola kan välja gymnasiesärskola som är en avgiftsfri och frivillig skolform.

Gymnasiesärskolan i Köping består av fyraårsprogrammet som är ett individuellt program med olika inriktningar samt verksamhetsträning. Varje elev har en individuell studieplan.

Läroplanen

Gymnasiesärskolan följer samma läroplan som gymnasieskolan.

Betyg i gymnasiesärskolan

Betyg sätts på varje avslutad kurs. Varje kurs har en kursplan som anger vilka mål eleven ska uppnå.

Gymnasiesärskola i Köping

Gymnasiesärskolan kallas i Köping för fyraårsprogrammet. Det finns på följande platser:

Ullvigymnasiet, fyraårsprogrammet med både individuella och nationella program.

Nygårdsskolan, fyraårsprogrammet med indviduellt program.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anette Höjlin

REKTOR GYMNASIESÄRSKOLAN NYGÅRDSSKOLAN

Barnhemsgatan 55, Köping

Robert Örling

REKTOR GYMNASIESÄRSKOLAN ULLVIGYMNASIET

Barnhemsgatan 55, Köping