Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 16 maj. Det är viktigt att vi värnar om de som tillhör riskgrupper och följer de nationella råd som regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Fritidsverksamhet
för särskolan

Det finns både fritids för barn upp till 12 år och särskolans fritidsklubb för funktionshindrade ungdomar över 12 år. Det erbjuds före och efter skoldagen samt alla lov.

Fritidshem för elever
i årskurs F-6

Särskolan bedriver fritidshemmen Eken och Almen. De finns i anslutning till Skogsbrynskolan. Det egna övergripande målet är att arbeta med social färdighetsträning; lära eleverna att vara en bra kompis, kunna ta hänsyn till varandra, lära sig leka med andra barn samt prata om känslor och varför man blir arg eller ledsen. Alla barn ska känna sig trygga på Eken och Almen!

Fritidshemmets uppgift

På skolverkets webb står det:
”Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.”

Läs mer om fritidshemmets uppgift på Skolverket.se

Fritidsklubb för elever från årskurs 7 och uppåt

Fritidsklubben är en fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar. Den kan påbörjas från 1 augusti det kalenderår eleven fyller 13 år (från och med årskurs 7).

Fritidsklubben är en LSS-verksamhet. Vårdnadshavarna ansöker om plats hos rektor. Fritidsklubb erbjuds före och efter skoldagen samt alla lov. Det är gratis att vara på fritidsklubben men avgift tas ut för alla måltider. Fritidsklubbens mål är att ungdomarna ska känna sig trygga, betydelsefulla och välkomna till verksamheten.

Särskolan bedriver två fritidsklubbar:

  • Scheelefritids som är placerad på Scheeleskolan.  Scheelefritids är en kombination av fritidshem och fritidsklubb.
  • Ullviklubben som är placerad på Ullvigymnasiet.

Studiedagar för fritidshemmen och fritidsklubbarna

Tre heldagar varje läsår stänger fritidshemmen för utvärdering och gemensam kompetensutveckling för personalen.

Läsår 2019/2020

  • 19 augusti 2019
  • 7 januari 2020
  • 15 juni 2020

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Fritidshemmet Eken

GRUNDSÄRSKOLAN

Trädet

GRUNDSÄRSKOLAN

Kristinelundsvägen 10

Scheelefritids

Ullviklubben

Ullvigymnasiet, Badvägen 1

Anette Höjlin

REKTOR FÖR GRUNDSÄRSKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

Robert (Bobby) Örling

BITRÄDANDE REKTOR GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA