Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)
DU ÄR HÄR

Här hittar du information om verksamheterna i särskolan. Grundsärskola, träningsskola, gymnasiesärskola och särvux.

Expedition

KAROLINA RUNDBERG GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA

Här hittar du information om verksamheterna i särskolan. Grundsärskola, träningsskola, gymnasiesärskola och Lärvux.

Elever som inte når upp till grundskolans och gymnasieskolans kunskapsmål beroende på utvecklingsstörning, begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada har rätt att gå i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Grundsärskola

Grundsärskolan omfattar grundsärskola och träningsskola. För bägge formerna gäller skolplikt i nio år.

Gymnasiesärskola

Efter att skolplikten upphört har eleverna rätt till fortsatt utbildning inom den fyraåriga gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan är avgiftsfri och frivillig.

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) erbjuder vuxna med utvecklingsstörning att läsa olika kurser för att behålla och utveckla sina kunskaper.

Särskolans värdegrund

All personal arbetar efter samma värdegrund som ska genomsyra särskolan. Den tar bland annat upp områden kring respekt, trygghet, ansvar och förebild. Den ska presenteras för föräldrar och elever vid introduktion. Här kan du läsa den:

Särskolans värdegrund Pdf, 99 kB.

Länklista

Skolverkets information om grundsärskola

Skolverkets information om gymnasiesärskola

Specialpedagogiska myndigheten

Expedition

KAROLINA RUNDBERG GRUNDSÄRSKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA