Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Pedagogisk omsorg, familjedaghem

Inom pedagogiska omsorgen arbetar dagbarnvårdare (till vardags kallat dagmamma) med en grupp barn i sitt eget hem. Ofta träffas dagbarnvårdarna i Köpings kommun och har aktiviteter tillsammans.

Pedagogisk omsorg är till för barn i åldern 1-5 år. Verksamheten kallas också familjedaghem.

Dagbarnvårdare i Köpings kommun

I Köping finns det sex familjedaghem - tre på Ullvi backar och tre i centrum. Tre dagar i veckan arbetar dagbarnvårdaren i sina respektive hem och två dagar arbetar de tillsammans med åldersindelad gruppverksamhet i en gemensam lokal på Pungbovägen 31.

Du är välkommen att besöka dem så berättar de gärna mer om sin verksamhet!

För pedagogisk omsorg är läroplanen vägledande till skillnad mot förskolan där den är styrande. Det är kommunen som godkänner och kontrollerar familjedaghemmen.

Vikariesystem

Dagbarnvårdarna har ett vikariesystem där de täcker upp för varandra vid till exempel sjukdom, vilket är bra eftersom barn och vuxna redan känner varandra via de gemensamma träffarna.

Så här arbetar vi

Det viktigaste för familjedaghemmen i Köping är trygga barn, normer och värderingar, god omsorg och utrymme för lek.

Lek och rörelse

Utrymme för barnens viktiga fria lek och stora rörelsebehov måste alltid finnas. Vi planerar även organiserad rörelse i form av gymnastik där barnens grundrörelser åla, krypa, hoppa, snurra, rulla med mera tränas. Skogen är en fantastisk plats för lek och rörelse. Där får hjärnan arbeta med att ta in det ojämna underlaget i form av rötter och stenar som man kan snubbla på. Frisk luft ger friska barn!

Natur

Genom enkla naturstudier lär sig barnen att vara rädda om vår natur och att värna om miljön. Då blir allemansrätten lättare att förstå. Vår uppgift är även att få barnen att uppleva naturen med alla sina sinnen, att lyssna, se och känna.

Språk och matematik

Språk är viktigt och det tränar vi hela tiden med sagor, sång, rim och ramsor, genom att samtala och låta barnen prata och berätta. Matematik väver vi naturligt in i vardagen genom att räkna det mesta. Barn älskar att räkna!

Kultur

Vi anser att konst, teater, musik och film är viktigt och vi försöker delta på allt som erbjuds i Köping. Teater kan vara en stor upplevelse för barn och främjar fantasin.

Föräldrasamverkan

Den mesta föräldrasamverkan sker vid hämtning och lämning. Då berättar vi det viktigaste som hänt under dagen. Vi har också föräldraträffar vid till exempel Luciafirande. Vi erbjuder även enskilda föräldrasamtal.

Mer information

Läs Skolverkets information om annan pedagogisk omsorg

Den övergripande kvalitetsrapporten för förskolorna och familjedaghemmen i Köpings kommun. Pdf, 350 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Köpings familjedaghem och dagbarnvårdare

TELEFONTID TORSDAG-FREDAG

Pungbovägen 31 (gemensam lokal)

Öppettider
06.30-17.00

Lena Gunnarsson

REKTOR

Trollsländans förskoleenhet, Pedagogisk omsorg samt Kvälls, natt- och helgomsorg