Bergtorpets förskola

Bergtorpets förskola

Bergtorpets förskola ligger centralt i Kolsva och har två avdelningar för barn i åldrarna 1-4 år. Här är det nära till skog, lekplatser, bibliotek, skola, idrottsplats, centrum och de andra förskolorna.

Utemiljön på vår förskola är inbjudande och vi utvecklar den ständigt för att den ska locka och stimulera till rörelse.

Frukost och mellanmål tillagas på förskolan. Lunchen kommer från restaurang Oasen på Savannens förskola.

Från höstterminen det år barnen fyller 5 år sker en övergång från Bergtorpets förskola till en femårsgrupp på Savannens förskola.

Vi utgår från trygghet, glädje och tro på barns kompetens

Vår verksamhet utgår till stora delar från de barn som finns hos oss just nu, vad som intresserar just dem och vad de har för behov. Vi bygger alltid verksamheten på trygghet, glädje och en tro på att barn kan och är kompetenta.

Att lära sig, ha roligt, samarbeta, att få växa i självkänsla och självförtroende, våga visa vad man tycker, lyssna på varandra och känna sammanhang i tillvaron är delar som är viktiga för oss. Vi integrerar gärna modern teknik i vårt förskolearbete och använder oss av våra lärplattor i lärandet och i dokumentationssyfte.

För att öka barnens och personalens arbetsro är barnen dagligen indelade i mindre grupper. Det ger även möjligheter att ge varje barn större uppmärksamhet.

Boka gärna ett besök

Är du mer nyfiken på vår förskola är du välkommen att ta kontakt med oss för att boka ett besök. Du som vårdnadshavare får gärna vara med ditt barn på förskolan en dag eller några timmar.

Våra avdelningar

Förskolan har två avdelningar som har ett samarbete med varandra.

Björnungen, 1-2 år

0221-251 21
bergtorpet.bjornungen@koping.se

Lindbacken, 3-4 år

0221-251 23
bergtorpet.lindbacken@koping.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Mer innehåll

Område: Kolsva

Huvudman: Kommunal förskola

Inriktning: -

Kontakt

Bergtorpets förskola

KOLSVA FÖRSKOLEOMRÅDE

Odensvivägen 4D-E, Kolsva

Öppettider
06.30-18.30

Katarina Nikitin

REKTOR

Kolsva förskoleområde