Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Vårt mål är att du ska finna den typ av verksamhet som bäst passar dig och din familj. I Köpings kommun är du garanterad en plats inom fyra månader.

För barn 1-5 år kan Köpings kommun erbjuda:

Förskola
Pedagogisk omsorg

Kvälls-, natt- och helgomsorg

Mer information om förskola och familjedaghem

Här får du information om hur det går till när du behöver en plats på förskolan eller familjedaghemmet och det viktigaste du behöver tänka på när du har fått plats.

Svenska Pdf, 2 MB.

Engelska Pdf, 440 kB.

Arabiska Pdf, 453 kB.

Somaliska Pdf, 468 kB.

Regler och riktlinjer

I dokumentet Regler och riktlinjer kan du läsa om att söka plats, vad som gäller när du har fått en plats, hur avgiften räknas ut och hur betaningen fungerar.


Regler och riktlinjer för förskola
och annan pedagogisk verksamhet Pdf, 348 kB.