Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset stor i kommunen

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 fortfarande stor i Köping. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
  #siteLink($site)
DU ÄR HÄR

Frågor och svar om coronasmitta för förskola och skola

Här hittar du information om hur coronavirusets spridning påverkar förskola, grundskola och gymnasium i Köpings kommun. Under Frågor och svar finns information om testning och smittspårning. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Förskola och grundskola

Kommunens förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Köpings kommun arbetar kontinuerligt för att ha beredskap för olika scenarion i förskolorna och skolorna, exempelvis om det blir stor frånvaro av barn eller personal eller om regeringen beslutar om att stänga verksamheter.

Gymnasieskola

Regeringen tog bort rekommendationen om distansundervisning för gymnasieskolan från och med 15 juni, alltså efter vårterminens slut. Enligt nuvarande rekommendation är Ullvigymnasiet öppet för undervisning på plats höstterminen 2020.

Frågor och svar

När ska mitt barn vara hemma?
 • Håll barnet hemma om hen är sjuk
 • Gör sjukanmälan som vanligt
 • Elever och barn i skola och förskoleklass ska testa sig. (läs vidare under avsnittet om testet och vad man ska göra efter provsvar samt om det visar sig vara positivt).
 • Barn i förskoleålder ska inte testa sig. Förskolebarn ska stanna hemma tills de har varit symtomfria i två dygn.
 • Alla barn och elever, från förskolan och upp till gymnasiet, som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma. Folkhälsomyndigheten har beslutat om detta så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Om ett barn inte testar sig

 • Om ett barn med symtom som vid covid -19 inte provtas, ska barnet vara hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom.
 • Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till förskola och skola om det gått minst 7 dagar sedan insjuknandet.

Vid oro och allmänna frågor om coronaviruset hänvisas elever och vårdnadshavare till Folkhälsomyndighetens och vårdguidens webbplatser eller att ringa 113 13.

Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset

Vilka barn och unga ska testa sig?

Barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass ska testa sig
Barn och unga i skolåldern rör sig mer ute i samhället än yngre barn och bör därför testas i samma omfattning som vuxna för att förhindra smittspridning.

Boka provtagning via 1177

Provtagning för sjuka eller personer med symtom

Barn i förskoleålder ska inte testas
Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral. Där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall bör barn i förskoleåldern testas i ökad omfattning.

Om ett barn inte provtas för Covid-19
Alla barn kommer inte att provtas. I vissa fall kan det vara barnet eller vårdnadshavaren som inte vill att prov ska tas. I andra fall kan det vara svårt att inom kort tid få en provtagningstid och provtagning blir därför inte aktuell.

Om ett barn med symtom som vid covid -19 inte provtas, ska barnet vara hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Exempel: Är barnet sjukt i 2 dagar och det sedan blivit helt symtomfritt ska barnet vara hemma ytterligare 2 dygn innan det får gå tillbaka till skolan.

Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skolan om det gått minst 7 dagar sedan det blev sjukt.

Återgång till skolan efter provsvar

Om ett barn provtas för covid -19 gäller följande för återgång till skolan:

 • Vid negativt provsvar kan barnet återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter det.
 • Vid positivt provsvar ska barnet vara hemma minst 2 dygn med feberfrihet och allmän förbättring, samt att det gått minst 7 dagar sedan insjuknandet.
Vad ska man göra vid positivt svar?

Region Västmanland utvidgar sin smittspårning till att även omfatta skolor. Det innebär att om en elev, lärare eller annan skolpersonal med positivt provsvar för covid -19 har varit i skolan under smittsam fas, det vill säga 24 timmar innan personen började känna sig sjuk fram till den tidpunkt personen senast var i skolan, ska de personer som kan ha utsatts för smittrisk informeras om detta. Det är inte säkert att de blivit smittade eller kommer att bli sjuka, men de behöver informeras om att de varit i kontakt med eller i närheten av en person med covid-19.

Om en elev blir positiv för covid-19 och har varit i skolan under smittsam fas kommer eleven (eller elevens vårdnadshavare) att uppmanas att kontakta dem i skolan som eleven har träffat inom 2 meters avstånd under minst 15 minuter. I skolan träffar eleven många personer och det är då lämpligt att skolan hjälper till med att informera dessa.

Eleven/vårdnadshavaren meddelar informationen om vilka eleven träffat till sin lärare eller rektor, enligt skolans upprättade rutin för detta. Skolan kommer sedan att skicka ut information till berörda elever och personal.

Läs mer om smittspårningen på 1177.se

Hämtning av barn med symtom

Köpings kommuns förskolor och skolor arbetar för att minska risk för smittspridning och det innebär att förskolan kommer att kontakta vårdnadshavare för hämtning av barn som uppvisar symtom, även lindriga.

Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset och just nu är detta, tillsammans med bland annat god handhygien, det som myndigheterna ber oss att göra.

Förskolans medarbetare är inte experter på olika sjukdomar. Om medarbetarna tycker att ett barn verkar sjukt tar de inte emot barnet på förskolan. Om en vårdnadshavare inte tycker likadant är det förskolans rektor som bestämmer om barnet får vara på förskolan eller inte.

Vårdnadshavare eller syskon med symtom
 • Om du som vårdnadshavare är sjuk eller känner sjukdomssymtom ska du inte hämta eller lämna ditt barn på förskolan.
 • Du behöver i sådana fall be någon annan, frisk person, om hjälp med hämtning och lämning.
 • Syskon med symtom ska inte heller följa med vid lämning eller hämtning.
 • Alla barn och elever, från förskolan och upp till gymnasiet, som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma. Folkhälsomyndigheten har beslutat om detta så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.
Anhöriga som är sjuka
Alla barn och elever, från förskolan och upp till gymnasiet, som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma.Folkhälsomyndigheten har beslutat om detta så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Information om smittbärarpenning och ersättning för vård av barn finns på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassans information om ersättning i samband med coronaviruset

Ansökan om nattisplats

Du som har fått ändrat schema och behöver jobba på obekväm tid för att hantera effekterna av coronaviruset på din arbetsplats kan ansöka om en tillfällig placering för ditt barn inom nattisverksamhet.

Nattisverksamheten Nattugglan har öppet på kvällar, nätter och helger och tar emot barn mellan 1-10 år.

Här ansöker du om plats på Nattugglan

Förskoleplats efter permittering

Om du som vårdnadshavare blir permitterad behåller barnet sin plats i förskolan enligt tidigare schema då du var i arbete.

Inga förändringar görs heller för avgifter inom förskolan. Vårdnadshavare abonnerar på platsen oavsett.

Förskola är en frivillig skolform. Det innebär att ingen närvaro är tvingande.

Läs mer om vad som gäller vid permittering

Barn som tillhör riskgrupp

Barn/elever som själva tillhör en riskgrupp eller som har nära anhöriga i en riskgrupp och som har frågor hänvisas till 1177 och därifrån till behandlande läkare.

Mitt barn har pollenallergi

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att barnet är välkommet till förskolan om:

 • Barnet har haft allergi tidigare år och du känner igen symtomen, som till exempel rinnsnuva, täppa eller kliande ögon.
 • Allergibehandling hjälper och mildrar symtomen

Det är extra viktigt att i god tid påbörja sin behandling inför pollensäsongen och vara observant på om besvären ändrar karaktär.

Om förskola och skola stänger

Din arbetsgivare avgör om du deltar i en samhällsviktig verksamhet och om du behövs i verksamheten vid en stängning.

Du har i så fall rätt till omsorg om den inte kan ordnas på annat sätt, till exempel av vårdnadshavare som inte arbetar i en samhällsviktig verksamhet.

Ditt barn kan också ha rätt till omsorg på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. Du kan prata med förskolans eller skolans rektor om du tror att ditt barn har rätt till omsorg på de grunderna.

Mer om samhällsviktig verksamhet

Om regeringen beslutar att stänga förskolor och skolor behöver vårdnadshavare som arbetar med samhällsviktig verksamhet anmäla behov av omsorg via en e-tjänst.

Just nu behöver du inte göra något. Du får information om vad du ska göra om det blir aktuellt.

Prata med barn om det nya coronaviruset

På webbplatsen krisinformation.se hittar du tips på hur du kan svara på barns frågor om coronaviruset.

Så pratar du med barn om coronaviruset, krisinformation.se

Bris stödlinje för barn

Måndag–fredag 9.00–12.00 och 14.00–21.00
Lördag–söndag 14.00–21.00

Telefon: 116 111
Chatt: Bris webbplats

Bris vuxentelefon om barn

Måndag–fredag 9.00–12.00

Telefon: 077-150 50 5

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: