Näringsliv

Kommunens företagsservice finns samlad hos näringslivsenheten. Vårt mål är att förenkla och utveckla kontakterna mellan företagen och kommunen.

Genom våra kontakter inom kommunen, hos myndigheter och organisationer lotsar vi dig som företagare rätt från början. Vår målsättning är att göra din tillvaro som företagare i Köping lite enklare.

Näringslivsenheten i Köpings kommun ska:

  • verka för utveckling av befintligt näringsliv
  • skapa förutsättningar för ökat nyföretagande
  • skapa mötesplatser där företagare knyter nya kontakter
  • arbeta aktivt i frågor kopplade till företagsetableringar
  • arbeta för att ständigt förbättra servicen till näringslivet
  • medverka i regionalt näringslivsarbete
 

Företagsbesök

Näringslivsenheten genomför varje år ca 60 företagsbesök. Vi varierar besöken mellan stora och små företag, nya och etablerade, olika branscher osv. Syftet är att lära känna varandra och utbyta information.

Näringslivsenheten gör egna företagsbesök, men vid en del besök deltar också kommunchef och kommunstyrelsens ordförande.

Vill du ha besök på ditt företag? Kontakta oss på naringsliv@koping.se se hör vi av oss till dig och bokar en tid.

Nyhetsbrev 

Du kan prenumerera på näringslivsenhetens nyhetsbrev och få vår information direkt i din inkorg. Brevet utkommer ca 4 gånger per år.

Skicka en anmälan att du vill prenumerera till e-post naringsliv@koping.se.

Nyheter om Näringsliv

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 17 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se