Arkitekturguide

Arkitekturguiden vänder sig till dig som vill veta mer om Köpings byggnader. Här hittar du uppgifter om arkitekt, byggnadsstil och byggår samt en del historik kring byggnaderna. Än så länge ingår endast byggnader i Köpings tätort.

Du kan söka i Arkitekturguiden utifrån:

Vilka byggnader finns med?

Flertalet byggnader som ligger i de centrala delarna av Köping och är uppförda före 1930 finns beskrivna. Äldre byggnader i tätortens övriga delar har tagits med om de är väl bevarade. Av de byggnader som uppförts efter 1930 har sådana valts ut som är typiska representanter för sin tids byggnadsstil eller har andra utmärkande kvaliteter. En byggnad kan också finnas med för att det finns något speciellt lokalt intresse knutet till den.

Källor

Fakta kommer i huvudsak från arkiven på Byggnadsnämnden och Köpings museum. Under 1970-talet gjordes en kulturhistorisk byggnadsinventering i Köping. Den låg till grund för rapporten Kulturhistoriskt intressanta byggnader i Köpings tätort, som godkändes av kommunfullmäktige 1987-06-22. Det finns också en del annan litteratur som behandlar byggnader i Köping. Här kan särskilt nämnas Oskar Björnängers stadshistoriska verk.

Nyare fotografier har tagits av samhällsbyggnadsförvaltningen och flygbilderna av Bergslagsbild AB i Karlskoga. Gamla bilder är hämtade från bildarkivet på Köpings museum.

Synpunkter

Om du har synpunkter på urvalet av byggnader, hittat någon felaktig uppgift eller har ytterligare fakta att tillföra vill vi gärna att du kontaktar samhällsbyggnadsförvaltningen i Köping. Du kan även ange dina synpunkter direkt här på webbsidan.

Reviderad

Arkitekturguiden reviderades senast 2014. Den gamla industribyggnaden i kvarteret Hake samt det faluröda bostadshuset från 1920 på Virgatan, Magne 7, är båda rivna.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 februari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se