Fjärrvärme

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB

Nya telefonnummer

Från och med årsskiftet 2016-2017 har tekniska kontorets fjärrvärmeavdelning övergått till bolagsform och heter Västra Mälardalens Energi & Miljö AB. Från och med tisdagen den 17 januari 2017 har alla nya telefonnummer och e-postadresser.

Felanmälan gör du på telefonnummer 0221-67 06 10 på vardagar. Kvällar och helger ska du ringa 021-30 26 50.

Telefonnummer till Västra Mälardalens Energi & Mijö ABs växel är 0221-67 06 00.

Bild på emblem för mycket väl godkänd i kundundersökning

Köping bäst i Sverige

Enligt en undersökning som gjordes i maj och juni 2016 är Köping bäst på fjärrvärme.

Anmäl ditt intresse för fjärrvärme

Vill du veta om du kan få fjärrvärme till din fastighet kan du anmäla ditt intresse genom att skicka in en intresseanmälan till Västra Mälardalens Energi & Miljö AB. Du kan även anmäla om du ska byta eller installera en värmeväxlare. 

Köpings kommun har billig fjärrvärme

Sedan flera år är det möjligt för villaägare att byta till fjärrvärme, vilket är ett mer ekonomiskt, renare och smidigare sätt att få värme. Priset på fjärrvärme i Köping är lågt jämfört med många andra kommuner. 2015 tog Köpings kommun femte plats i listan över billigaste fjärrvärmen i Sverige.

Fjärrvärme är ekonomiskt och miljövänligt

Genom att välja fjärrvärme istället för el eller olja kan du sänka dina kostnader för uppvärmningen. Att installera fjärrvärme kostar idag inte mer än att byta oljepanna.

Norsaverket har en effektiv förbränning och rökgasrening. Värme till Köpings fjärrvärmenät hämtas till största del ur överskottsenergi från industrier och från  förbränning av avfall.

Fjärrvärme förbättrar närmiljön och minskar utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Dessutom är fjärrvärme enkelt och bekvämt för dig som kund. 

Fjärrvärme med grön finansiering

Köpings fjärrvärmeverksamhet klarar miljökraven som ställs för att ta del av Kommuninvests gröna lån.

Så här fördelas de olika produktionssätten av värme

År 2015 fördelades värmeproduktionen för fjärrvärmen i Köping så här:

  • 45 % spillvärme från Yara
  • 32 % från avfallsförbränning, Norsa
  • 19 % spillvärme från Nordkalk
  • 3 % pelletseldning
  • 0,4 % biooljeförbränning Norsa
  • 0,01 % eldningsolja, Norsa
  • 0 % elpanna på Yara
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se